Kā mēs visi zinām, karš Ukrainā ir postošs. Mēs nevaram pat iedomāties, ko pārdzīvo no savām mājām aizbēgušie cilvēki. Lai palīdzētu nedaudz atvieglot komunikāciju cilvēkiem, kuriem jādodas uz jaunām valstīm, angļu uzņēmums Widgit izveidoja simbolu saziņas lapu komplektu. Ir radīti materiāli gan pieaugušajiem, gan bērniem bēgļiem. Šos materiālus droši varat lejuplādēt un dot tālāk jebkuram.

Šeit var aplūkot simbolu saziņas lapu komplektus.

Як ми всі знаємо, війна в Україні є руйнівною. Ми навіть уявити не можемо, що переживають люди, які залишили свої домівки. Щоб полегшити спілкування з українцями, які вимушені шукати тимчасового притулку в інших країнах, англійська компанія Widgit створила набори карток для спілкування зі словами та малюнками. Набори карток створені для спілкування як з дорослими, так і з дітьми. Ви можете безпечно завантажувати та розповсюджувати ці матеріали необмеженому колу осіб.

Тут можна побачити набори карток для спілкування зі словами та малюнками латисько-російською мовою.

Как мы все знаем, война в Украине разрушительна. Мы даже представить не можем, что переживают люди, покинувшие свои дома. Чтобы облегчить общение с украинцами, вынужденными искать временное убежище в других странах, английская компания Widgit создала наборы карточек для общения со словами и рисунками. Наборы карт созданы для общения как со взрослыми, так и с детьми. Вы можете безопасно загружать и распространять эти материалы неограниченному кругу лиц.

Здесь можно увидеть наборы карточек для общения со словами и рисунками на латышско-русском языке.